Kwaliteit

Wij zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast zijn we allebei geregistreerd dyslexiebehandelaar bij de NVLF, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Beide nemen we deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten en het Netwerk Dyslexie Zwolle.

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is het klachtenrecht voor patienten vastgelegd. Hieraan is de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) verbonden. Onze praktijk is aangesloten bij de NVLF en volgt deze klachtenregeling. U kunt met uw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Binnen onze praktijk wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens nageleefd. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie. Zonder uw toestemming verstrekken we geen informatie aan derden over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische behandeling. Enkel met uw toestemming zullen wij overleggen en/of informatie uitwisselen met de huisarts, leerkracht en/of andere betrokkenen.

logo-nvlf kwaliteitsregister_paramedici dtl proof stempel