Afspraak logopedie

Voor logopedie heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. De verwijsbrief van de huisarts kunt u bij de eerste afspraak meenemen. Daarnaast zijn we verplicht om het registratienummer van uw kind (te vinden op paspoort/ID-kaart) te noteren. Daarom verzoeken wij u bij de eerste afspraak dit document mee te nemen.

Aanmeldformulier